Quần thể chung cư cao cấp – bộ mặt đô thị 2020

Những quần thể chung cư cao cấp bao gồm trung tâm thương mại, dịch vụ ăn uống, shopping, căn hộ cao cấp là nét đặc trưng của đô thị kiểu mẫu năm 2020.